Březen nahrávky

Dne 4. 3. 2017 jsme ve sboru AC Agapé absolvovali přednášku na téma „Když přichází změna“ prezentovanou s. Alinou Wieja.

Nahrávky naleznete níže.

 

Jak se správně rozhodovat (zvuk mp3, 87MB) - stáhnout

 

Přednáška č. 2 (zvuk mp3, 99MB) - stáhnout

 

Přednáška č. 3 (zvuk mp3, 99MB) - stáhnout

 

 

Alina Wieja

Zabývá se křesťanským poradenstvím. Je profesionální řečník na konferencích. Školí na téma zdravého životního stylu, chování v krizových situacích a budování šťastného manželství, silné rodiny a vztahu s Bohem i lidmi okolo.

Je autorka knížek „Być mądrą mamą / Být moudrou matkou“; „Miłość, która zmienia wszystko / Milost, která změní všechno“; „Pokonać zniechęcenie / Překonat nehuť”; „Kobieta kobiecie / Žena ženě”; „Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą / Návrat ženy k harmonii se Stvořitelem”; „Kobieta w ramionach Stwórcy / Žena v náručí Stvořitele”; „Siedem słupów Mądrości / Sedm pilířů moudrosti”; „Odbudowanie życia w obfitości / Přestavba života v hojnosti” a řady učebnic „Jak skutecznie pomagać innym / Jak opravdu pomáhat jiným”. Je také spoluautorka knih „Małżeństwo, o jakim marzymy / Manželství o jakém sníme” a „Rzeka uzdrowienia / Řeka uzdravení”.

Cílem Aliny je pomáhání lidem, aby odhalili svůj potenciál a Boží vůli pro jejich život. Aby se sny a vize, které jsou dány lidem od Boha staly skutečností a měly rozměr věčnosti, a aby přinesly ovoce pro Království Boží.